Masz pytania, sugestie, uwagi? Skorzystaj z formularza kontaktowego

Szkoła Podstawowa

SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERGOWICACH

- fachowa opieka wykwalifikowanych pedagogów
- nauczanie zintegrowane
- nauka dwóch języków (angielskiego, niemieckiego)
- wychowanie do życia w rodzinie
- chór
- pedagog
- biblioteka, świetlica

Adres :
ul. Kozielska 8, 47-244 Dziergowice
tel./fax (77) 483-04-66

e-mail:   szkdz@interia.pl

 

Szkolła Podstawowa im. Afonsa Zgrzebnioka działa bardzo prężnie w środowisku, jest głównym ośrodkiem życia kulturalnego miejscowości, rodzice bardzo chętnie angażują się w jej życie. Naszym celem jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Pracuje w nas profesjonalna, wykwalifikowana, fachowa i rzetelna kadra pedagogiczna, która wspomaga uczniów nie tylko w zdobywaniu wiedzy ogólnej, ale także w rozwijaniu innych umiejętności i zainteresowań.

Misja szkoły

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej
człowiekiem - o to, ażeby bardziej był a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

                                                                                                                    Jan Paweł II

Wizja szkoły

 • wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej
 • wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych
 • pracujemy z uczniami w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego
 • ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju
 • diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego

 

Model Absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach to obywatel Europy XXI wieku, który:

 • w swoim postępowaniu dąży do prawd
 • jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych
 • posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi
 • wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne
 • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów
 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury
 • zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu


Redakcja: Waldemar Plutta