Masz pytania, sugestie, uwagi? Skorzystaj z formularza kontaktowego

Ogłoszenie GOPS

2021-01-27

Została uruchomiona specjalna infolinia "WSPIERAJ SENIORA"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że została uruchomiona specjalna infolinia WSPIERAJ SENIORA po numerem telefonu  22 505 11 11 dla osób po 70. roku życia, które potrzebują wsparcia w postaci zakupów spożywczych lub lekarstw.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie.

Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy oraz dostarczy osobie starszej niezbędne produkty. Koszty zakupów pokryje senior.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie mogą otrzymać też młodsi seniorzy.

Osoby potrzebujące wsparcia mogą także zgłaszać się bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie – tel. 77 4872 181.

 

więcej informacji: http://gops.bierawa.pl/

 


Redakcja: Waldemar Plutta