Masz pytania, sugestie, uwagi? Skorzystaj z formularza kontaktowego

Grypa ptaków

2017-02-05

nadal należy unikać kontaktu drobiu z ptactwem dzikim

Rozporządzeniem likwiduje się strefę zapowietrzoną, czyli 3 km od ogniska choroby (zlikwidowane będą znaki o strefie zapowietrzonej oraz maty dezynfekcyjne), pozostaje jednak strefa zagrożona 10 km od ogniska chorobowego. W tym zakresie znaki nie znikają z dróg lokalnych. Oprócz tego, obowiązuje nadal ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, co oznacza m.in., że w dalszym ciągu należy bezwzględnie unikać kontaktu drobiu z ptactwem dzikim, poprzez nie wypuszczanie ich z budynków gospodarskich.

Należy nadal przestrzegać zasady bioasekuracji:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 


Redakcja: Waldemar Plutta