Masz pytania, sugestie, uwagi? Skorzystaj z formularza kontaktowego

Zebranie wiejskie

2015-01-20

W czwartek 5 lutego 2015 r. o godz. 17.30 odbędzie się roczne zebranie sprawozdawcze sołectwa Dziergowice.

W dniu 15 stycznia 2015 roku Wójt Gminy Bierawa zarządził przeprowadzenie wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej  w poszczególnych sołectwach Gminy Bierawa na kadencję 2015 – 2019. Wybory mają być przeprowadzone podczas zebrań wiejskich. W Dziergowicach wybory nowego sołtysa i rady sołeckiej odbędą się w czwartek 5 lutego 2015 r. o godz. 17.30 w sali Domu Kultury.

 


Redakcja: Waldemar Plutta