Masz pytania, sugestie, uwagi? Skorzystaj z formularza kontaktowego

Historia Parafii

 

Historia:
Najstarsze wzmianki o parafii w Dziergowicach pojawiają się w księgach diecezjalnych Kurii Biskupiej w Opolu. Według zawartych tam zapisów w 1610 r. na niewielkim wzniesieniu w Dziergowicach zbudowano drewnianą kaplicę. Następna informacja to rok 1656 gdzie jest mowa o kaplicy pw. św. Anny wraz z przyległym cmentarzem. W 1857 r. dobudowano do kościoła kaplicę różańcową. Od 1798 r. do erygowania parafii w 1893 r. Dziergowice były lokalią parafii Łany.
 


Drewniany kosciół w Dziergowicach 1656-1905, zdjęcie wykonane około roku 1895 przed rozpoczęciem budowy znajdującej się dziś w tym samym miejscu nowej świątyni.

Wygląd przedwojennego kościoła od strony obecnej ulicy Kozielskiej

Data rozpoczęcia budowy obecnego neogotyckiego kościoła nie jest jednoznacznie określona. Udokumentowane jest natomiast rozpoczęcie w 1893 r. budowy plebani przez ks. Wiktora Losa, który był proboszczem do 1899 r. Natomiast budowę kościoła ukończono w 1905 r. staraniem ks. Pawła Brandysa. Konsekracja miała miejsce w 1906 r.

Panorama przedwojennego kościoła od strony obecnej ulicy Wąskiej

Ciekawym zabytkiem na terenie parafii jest kaplica cmentarna (na zdjęciu powyżej z lewej strony) W jej części wieżowej znajduje się ołtarz z napisem: "fondator Joannes Jaskółka, menorz Anno 1794". Ponadto w kościele w głównym ołtarzu znajduje się zabytkowy obraz, przedstawiający św. Annę. Od wielkiego pożaru wsi w 1903 r. w parafii co roku w dzień św. Floriana odbywają się wotywne procesje pokutne.


Kościół w styczniu 1912 roku.
Widok od strony obecnej ulicy Ogrodowej.

W czasie działań wojennych 28.01.1945 r. nastąpiło zburzenie wieży głównej, zniszczenia objęły w sumie 60 % świątyni. W marcu 1946 r.staraniem ks. Ernesta Groegera  przystąpiono do odbudowy, która trwała do początku 1949 r. W dniu 27.03.1949 r. kościół został na nowo konsekrowany przez ks. biskupa Bolesława Kominka. W 1965 r. ufundowano dla parafii trzy spiżowe dzwony. W 1995 r. staraniem ks. Helmuta Ekerta odbudowano górną część wieży wraz z zegarem wyposażonym w cztery tarcze a następnie w 2006r. odtworzono malowidła wewnątrz świątyni.


Wnętrze przedwojennego kościoła


Wygląd wnętrza kościoła w czasie obchodów 100-lecia parafii w 2006 roku

Historia parafii w datach

1610 - najstarsza wzmianka o kaplicy w Dziergowicach

1656 - wybudowanie drewnianego kościółka-kaplicy pod wezwaniem św.Anny

1798 - ustanowienie lokalii z przynależnością do parafii Łany, stała posługa duszpasterska

1893 - erygowanie parafii św. Anny w Dziergowicach

1906 - konsekracja kościoła przez bpa Augustyna, sufragana z Wrocławia

1932 - sprowadzenie przez ks. Edmunda Gröbnera, sióstr zakonnych Służebnic Najświętszego Serca Pana Jezusa do Dziergowic

24.04.1932 - poświęcenie Domu św. Teresy (obecne przedszkole), ośrodka religijno-wychowawczego w Dziergowicach, prowadzonego przez siostry zakonne

1945 - zniszczenie kościoła w 60% podczas działań wojennych

1946-1949 - odbudowa zniszczonego kościoła


Duchowni, którzy pełnili posługę w Dziergowicach

Paweł Kudela – pierwszy lokalista 1798 (kronika raciborska)

Lokalista Franc. Schier 05.VI. 1830 – 12.II. 1831

Silverius Gomonski Fundalist w Kuźni Raciborskiej II i III m. 1831 i 1833

Kapelan lokalny Jarzy Rduch, Łany 25 III 1831 – 1 IV 1839,

Lokalista Walaschek 1 IV 1839 – 31 IV 1841,

Ekskonwanat Piotr Gerard 1 V 1841 – 15 VI 1841,

Kapelan Schebera 15 VI 1841 – 1 VII 1844,

Ks. Mohr Kuźnia Raciborska 1 VII 1844 – 21 VII 1844,

Lokalista Mikołaj Morawe – 1 VIII 1844 – 15 XII 1846,

Ks. świecki Kornek 15 XII 1846 – 15 I 1847,

Lokalista Jan Haenzel 15 I 1847 – 23 I 1853,

Lokalista Aleksander Schreyer 23 I 1853 – 2 VI 1853,

Lokalista Leon Lange 2 VII 1853 – 1 VI 1860,

Lokalista Walentyn Glombik 1 VI 1860 – 23 IV 1864,

Lokalista Duczek kwiecień 1864,

Kapelan Rostek – Sławików maj 1864,

Kapelan Schmude - Łany maj 1864,

Kapelan Geruke - Stare Koźle maj 1864,

Wikary Weckert - Koźle maj 1864,

Lokalista Czekir 1 VI 1864 – 1 VI 1868,

Lokalista Lange Wilhelm 1 VI 1868 – 11 III 1882,

Kapelan Dziedek - Stare Koźle – III 1882,

Kapelan Hampel III 1882,

Lokalist Blana (późniejszy dyrektor Seminarium w Liebenthal Dolny Śląsk) 1 IV 1882 – 1 VI 1883)

Lokalista Fliegel Paweł 1 VI 1883 – 1 XI 1883,

Lokalista Kozak Paweł 1 XI 1883 – 1 IV 1887,

Lokalista Dürrschlag 1 IV 1887 – 1 VIII 1888,

Ks. Czekir z Łan i kapelan Thielmann – 1 VIII 1888 – 1 XII 1888,

Ks. Richard Hampel Kuźnia Raciborska – 3 chrzty – 25 XI 1888,

Ks. misyjny Grzegorz Piegsa grudzień 1888,

Duczek Antoni – lipiec 1889,

Administrator Wiktor Los (później proboszcz, skierowany później do Pawłowic) – 1 I 1889 – 1899,

Obok ks. Losa – kooperator Szpilka – marzec-lipiec 1890,

Administrator, późniejszy proboszcz Paweł Brandys - 1 X 1899 – 1 V 1922,

Ks. proboszcz Edmund Groebner – 6 V 1922 – 15 IX 1932,

Ks. proboszcz Ernest Groeger – 26 X 1932 – 2 III 1949 (do pomocy St. Dyrkosz – 3 lata.....1960-90),

Adm. Józef Sewera – 2 III 1949,

Proboszcz Ernest Groeger – 20 XI 1958 – 30 IV 1963,

Proboszcz Bronisław Czajka – 30 IX 1963 – 26 VIII 1988 (do pomocy wikary Eugeniusz Poloczek 1986-1988

Proboszcz Helmut Ekert - 1988 do dziśRedakcja: Waldemar Plutta